Jämtland grå Hyvlad

Ursprungsland: SverigeHyvlad Grå JK

Jämtland grå kalksten är jämn i färgen och lämpar sig till produkter både inom och utomhus. Som de flesta kalkstenar så är även denna känslig mot tösalt och sura medel. T.ex citron, ättika och starka rengöringsmedel.
Med hänsyn tagen till ovanstående så är den lämplig både inom- och utomhus. Den har bra tekniska egenskaper.

Vanliga bearbetningar: Slipad, Polerad, Borstad, Hyvlad, Diamantfräst och Blästrad. Även flammad bearbetning vid tjockare format.

Visa egenskaper

Petrografi EN 12407 – Kalksten
Densitet EN 1936 – 2715 kg/m3
Böjhållfasthet medel EN 12372 – 12,5 Mpa
Böjhållfasthet lägsta EN 12372 – 10,7 Mpa
Nötningsmotstånd 14157 Metod A – 22,5 Mpa
Vattenabsorption EN 13755 – 0,1 Mpa
Halkmotstånd torr EN 14231 slipad – 63 SRV
Halkmotstånd våt EN 14231 slipad – 59 SRV
Brottslast dubbhål – 1662 N/236 N