Arbetsmiljöarbete

Vårt sociala ansvar

1986 startades vår verksamhet och redan 1995 etablerade vi, som ett av de första företagen i Europa handel med natursten från Kina. Vi inledde ett samarbete med nuvarande leverantör 1998 och ett av de viktigaste urvalskriterierna var redan då deras synsätt på de mänskliga rättigheterna.

Under 2005 tecknades ett avtal med Skanska Sverige AB om leverans av granit till Clarion Hotel Sign i Stockholm. Som ett led i det samarbete som följde intensifierades vårt arbete med de mänskliga rättigheterna hos vår levernatör enligt följande:

April 2006 –  Skanska uppdrog Arctic Kvartsit AB att genomföra en social audit utfört av en internationellt godkänd byrå avseende leveranser av granit från Kina.
Maj 2006 –  Revision genomförs enligt den internationella standarden SA8000.
Maj 2006 – Media rapporterar om hälsofarlig arbetsmiljö vid stenbearbetning i Kina.
Juli 2006 – Arctic Kvartsit AB besöker produktionsanläggningen för att starta implementeringen av åtgärdsprogram.
Sept 2006 – Överenskommelse om uppföljningsrevision av produktionsanläggningen.
Nov 2006 – Besök hos leverantören tillsammans med Stockholms Stad för att gå igenom aktuell situation gällande arbetsmiljö.
Dec 2006 – Genomförande av uppföljningsrevision.
Jan 2007 – Dialog kring avvikelser och utveckling av handlingsplan.
Feb 2007 – Arctic Kvartsit AB fastställer fortsatt engagemang att åtgärda prioriterade avvikelser under 2007.
Aug 2007 – Svenska Stenindustriarbetareförbundet anlitar expert för en opartisk utredning av arbetsförhållanden i Kina. Arctic anmäler sig till projektet.
Nov 2007 – Arctic genomför uppföljning av revisionen i Kina.
April 2008 – Arctic reser med Skanska till Kina för uppföljningsarbete.
Juli 2008 – Leverantören presenterar ett mål att certifiera sig för SA8000 innan utgången av 2008.
Okt 2008 – Möte med leverantör för att diskutera aktuell situation i arbetet att uppfylla kraven i SA8000.
Nov 2008 – CSR-arbete startas tillsammans med HIFAB International AB.
Jan 2009 – Revision för genomförande av SA8000 har nu upphandlats.
Maj 2009 – Leverantörens huvudkontor blir certifierat i enlighet med SA8000. Detta är första steget mot att certifiera hela verksamheten.
Okt 2009 – Uppföljningsbesök hos leverantör.
Dec 2009 – Arctic Kvartsit beslutar att istället för julgåvor investera i skyddsutrustning till personalen hos vår leverantör.
Mars 2010 – Besök hos vår leverantör i Kina där vi informerar och utbildar personalen i hur de ska använda skyddsutrustningen.
Juli 2010 – Genomförs en uppföljande revision på plats i Kina
Mars 2011 – Arctic Kvartsit besöker återigen fabriken i Kina för att följa upp användningen av och även överlämna ytterligare hörselskydd till de anställda.
Juni 2011 – Uppföljningsarbete hos vår leverantör på plats i Kina. Vi passade även på att överlämna mer skyddsutrustning till anställda.
Okt 2011 – Vid besöket hos vår leverantör valde vi att dela ut skyddskor med stålhätta till anställda. Med glädje såg vi att fler och fler använder skyddsutrustningen som vi tidigare skänkt och att fabriken även gör egna investeringar.
Juni 2012 – För att bli mer slagkraftiga och än mer effektiva inleder vi samtal med andra europeiska kollegor och en erkänd tredjepartsorganisation. Vi vill tillsammans med dem utreda om det finns möjlighet att arbeta tillsammans med arbetsmiljöfrågorna för att kunna påverka i högre grad.