Jämtland gråbrun Hyvlad

Ursprungsland: SverigeHyvlad Gråbrun JK

Jämtland gråbrun kalksten är jämn i färgen och lämpar sig till produkter både inom och utomhus. Som de flesta kalkstenar så är även denna känslig mot tösalt och sura medel. T.ex citron, ättika och starka rengöringsmedel.
Med hänsyn tagen till ovanstående så är den lämplig både inom- och utomhus.

Vanliga bearbetningar: Slipad, Polerad, Borstad, Hyvlad, Diamantfräst och Blästrad. Även flammad bearbetning vid tjockare format.