Karolinska

På Karolinska så har vi synskade-anpassat befintliga trappor både inne och ute samt satt nytt golv av ljusgrå Borghamnkalksten.