Kv. Hunden, Luleå

Projektet Kv. Hunden var ett spännande projekt där vi tidigt hade kontakt med arkitekten Michael Absalonsen på Strategisk Arkitektur då fasaden av natursten skulle väljas. Valet föll på den tyska kalkstenen blå/grå Dietfurt Jura med en diamantslipad yta. Till sockel och beklädnader valdes slipad och polerad Black Rain samt flammad Arctic Excellent Black.