S:t Johannes Kyrka

S:t Johannes Kyrka i centrala Stockholm genomgår en omfattande renovering och ombyggnation. Bl.a så renoverar man den stora kyrktrappan och gravkapellen. När man förstod vilket omfattande renoveringsarbete man stod inför så valde man även att bygga en ny församlingssal under trappen. Ett spännande och svårt projekt mitt i centrala Stockholm.

Arctic Kvartsit Stenentreprenad har satt borstad Ölandskalksten Hors i den nya församlingssalen, toaletter och passager.

Läs mer om projektet här