Fasad & Sockel

KomVux-byggnaden, Skeria, grunden levererad av Arctic Kvartsit, stenEn fasad av natursten är hållbar, lättskött och vacker. Möjligheterna till variation är stor och kan ge ett elegant eller ett rustikt uttryck beroende på de val man gör. Väljer man kalksten till fasaden rekommenderar vi att man ändå väljer en granit till sockel.

Ladda ned PDF

Fördjupning

Tillägg fördjupning

Stensorter

Granit sockel fasad naturstenGranit kan ha olika färger allt från vit till röd och svart beroende på skillnad i mineralsammansättning och textur. Graniter är generellt väldigt tåliga och hållbara.

Marmor finns i alla möjliga färger och mönster men långt ifrån alla är lämpliga till fasadsten utomhus. Det beror på stenens mineralsammansättning. Det finns dock ett par sorter som kan användas till fasad men inte sockel.

Kalkstenarna som lämpar sig för fasad är fler än marmor men man ska vara medveten om att Kalksten fasad naturstenkalksten inte heller är lämplig som sockelbeklädnad i stadsmiljö då stänk från gatan ger stenen ett smutsigt intryck och vattenabsorptionen är ganska hög. Både marmor och kalksten är känsliga för syror och surt regn kan påverka stenen.

Kvartsitskiffer lämpar sig väl till fasader. Arctic Kvartsit säljer är svensk och norsk skiffer av hög kvalitet från Minera Skiffer.

Ytbearbetningar

Granit 
Polerad granit ger en högblank yNatursten granit Fasadta medan en slipad granitplatta är matt men lika slät som polerad. Graniter kan man även flamma. Det innebär att man hettar upp graniten så att kiseln i stenen reagerar och spjälkas av. Flammad granit ger ett rustikt intryck som visar stenens egenskaper.
Råkilad granit lämpar sig bäst som sockel eller kontrast till en slät sten. Randhuggen granit är smalrandig i strukturen. Används vanligtvis som kontrast vid entréer, då den är förhållandevis kostsam. Sandblästrad innebär att stenen blästras med aluminiumoxid eller blandningar av andra hårda kornmaterial som med tryckluft blåses mot stenytan. Stenen blir sträv och småkornig. Metoden används även för formning av Fasad Kalksten Naturstentext eller ornament. Då schabloner med blästertejp fästs på stenen. Krysshamrad granit är även den lämplig till fasader och socklar.

Kalksten och Marmor
Den vanligaste ytbehandlingen för marmor och kalksten är finslipat. Men även blästrat, grovslipad, flammat, randhugget eller krysshamrat. Svenska kalkstenar kan även beställas med hyvlad bearbetning, något som vi inte hittat utanför Sverige ännu.

Skiffer
För skiffer så är klovyta den vanligaste bearbetningen. Kvartsitskiffer med klovyta är lämplig i alla miljöer där man vill att det ska se rustikt ut. Man kan välja även välja att slipa skiffern för ett annat uttryck. Kanterna på skifferplattorna kan göras på olika sätt. Sågad, klippt eller oregelbundna med naturkant. Vi är återförsäljare åt Minera och deras skiffrar Offerdal, Otta och Oppdal.

Läs mer om bearbetningar

Format

Vi kan leverera alla möjliga Granit sockel naturstenformat på fasadsten men det finns ett par parametrar som man bör ta hänsyn till. Vilken tjocklek man bör välja på beror på storleken på plattorna. Men 30 mm är en vanlig tjocklek då den ska monteras med kramlor. Kalksten och marmor i synnerhet men även granit kan slå sig om plattan är för lång kontra dess bredd och tjocklek. Vi rekommenderar därför att man inte väljer längre plattor än 2,5 gånger bredden.

Montering 
Fasadsten fästes helst och vanligtvis med rostfria, syrafasta kramlor, med en ventilerande luftspalt bakom. Det finns olika system och vissa stensättare arbetar med egna utvecklade system. Vid montering med kramlor behövs ingen kalibrering beroende på valt monteringssystem. Lämplig fog för hållar-  alt. bärkramlor är 5-8 mm.

fasad-5Underhåll

Natursten som fasadmaterial kräver lite underhåll, även om det inte är helt underhållsfritt. En regelbunden tvättning av fasaden med rent vatten hjälper till att hålla den ren och representativ samt gör ofta tids- och kostnadskrävande stora rengöringsinsatser onödiga. Sådan rengöring utförs lämpligen med hetvatten i högtrycksspruta. Olika stensorter och ytbearbetningar smutsas olika snabbt i olika miljöer varför rengöringsintervall måste avgöras från fall till fall. Även klotterskyddets för­‐ och nackdelar måste vägas mot fasadens utsatthet beroende på dess omgivande miljö.

fasad-6Fläckborttagning

Pastaförfarandet innebär att lösningsmedlet blandas med ett absorberande pulver, t ex krita, till en tjockflytande pasta. Denna läggs på fläcken och får torka, varefter det torra pulvret borstas bort och man eftertvättar med vatten. Tekniken innebär att lösningsmedlet löser upp fläcken och att lösningen transporteras upp i pastan som sedan avlägsnas. Om fläcken sitter djupt eller om lösningsmedlet avdunstar för fort kan den fuktiga pastan täckas med plastfolie under en tid innan plasten avlägsnas och medlet får avdunsta. Organiska lösningsmedel kan vara effektiva mot olika typer av fläckar och påverkar inte stenen negativt. Sura medel etsar och bryter ner karbonatstensorter, t ex kalksten, och ska inte användas på sådana stensorter.

Fläck: Olja, fett
Tas bort med: Bensin, pastaförfarande, det finns även speciella produkter utvecklade för fettborttagning. Ta kontakt med tillverkare av dem för att få veta vad som är lämpligt till din sten.

Fläck: Tejp, limrester
Tas bort med: Förtunning, ev aceton.

Fläck: Urin
Tas bort med: Allrent, diskmedel.

Det finns även en uppsjö av olika rengöringsmedel beroende på fläck på marknaden. Vi rekommenderar att man tar kontakt med deras återförsäljare för att få veta vilken av deras produkter som är mest lämpad för ändamålet.