Kiruna stadsomvandling

Nu har verksamheten flyttat in i det nya stadshuset Kristallen. Denna runda, gnistrande byggnad kommer att stå som ett smycke i det nya centrumet tillsammans med den gamla klockstapeln från det gamla stadshuset.

Det är svårt att inte bli fascinerad och berörd av denna stadsomvandling. Totalt så kommer ca 6 000 människor, 3 000 bostäder och 450 000 m2 kommersiella och offentliga lokaler flyttas då gruvan breder ut sig under marken. År 2035 ska den gamla stadskärnan avvecklad och den nya utvecklad, 3 km österut från den gamla.

Även samhället Malmberget berörs av gruvbrytningen där. På sikt så kommer inte samhället Malmberget vara kvar utan istället så förtätas Gällivare. Inom de närmaste tjugo åren så kommer i stort sett hela Malmberget vara flyttat.

Fler bilder

Läs mer här