Murar

En mur kan fylla många funktioner. Som stödmur för att ta upp höjdskillnader, barriärmur eller som inramning till planteringar.

Ladda ner pdf

Fördjupning

Granit

mur2Råkilad granit med naturlig råkoppsyta det mest klassiska uförandet. För bäst resultat är det viktigt att man väljer en granit med god klyvbarhet.

Andra vanliga ytbehandlingar på murar är sågad och flammad alt. sågad och krysshamrad. Flammad yta uppnår man genom att hetta upp stenen så att kiseln reagerar och sprätter iväg. Det ger en småvågig, sträv yta som framhäver stenens egenskaper. För krysshamrad eller gradhuggen bearbetning som det också kallas uförs den med en tryckluftsdriven hammare med hårdmetalltänder. Krysshamring/gradhuggning utförs i olika grader. Grad 3 är den vanligaste bearbetningen på byggnadssten och den som i vanligt tal beskrivs som krysshamrad utan ytterligare text. Grad 5 är finast och grad 0 grövst med koppor upp till 10 mm djup. Graderna 0, 1 och 2 uförs endast på tjock, kilad sten. Man kan också stålblästra för att få en liknande bearbetning som krysshamrat. Även polerad eller slipad granit kan användas till mur vid t ex entréer.

Skiffer

Av skiffer gör man vanligtvis kallmurar alt. beklädnadsmurar med klovyta.

KalkstenIMG_5661

Till mursten används vanligtvis kalksten som är dubbelstucken med klovyta. Det innebär att man ”sticker” av skivan från två sidor dvs man hugger kanterna med klubba och mejsel. Ytan blir då konvex med raka fogkanter. Man kan även klippa stenen, det ger ett mer oregelbundet intryck än den dubbelstuckna. Den naturliga klovytan kan användas som den är till mursten, man kan även välja att jämna av ytan genom topphyvling. Till beklädnadsmurar kan man även välja sågade skivor med hyvlad, maskinhuggen eller randsågad yta. Det förekommer även handhuggen, fräst eller krysshamrad yta men det är mer kostsamt och mindre förekommande.

mur3Blockstensmur
Rektangulära block till blockstensmurar kan tillverkas upp till 2000 mm. Längre murar beställs vanligtvis och priseffektivast i fallande längder. Även radiemurar kan tillverkas enligt önskemål.

Kvadermur
Kvadermur benämns murar där rektangulära block är lagda i förband. Tillverkas oftast i fallande längder.

Rubbelmur
En rubbelmur sätts med rektangulära block i varierande storlek som tillpassas på plats. Blockens storlek är vanligtvis 300‐1800 mm långa, 200‐500 mm höga och 100‐200 mm tjocka.

Kryssmur
Till oregelbundna kryssmurar levereras i stort sätt samma typ av murblock som till rubbelmurar men i en mer oregelbunden form. Tillpassas på plats.

mur4Murbeklädnad
Tillverkas vanligtvis med en tjocklek på 30‐50 mm beroende på önskad storlek och ytbearbetning. Storleken på beklädnaden anpassas vanligtvis till projektet.

Kalkstensmurar
Skifthöjden för kalkstensmurar är vanligtvis 80‐200 mm.

mur5Kallmur
Stenarna staplas då utan bruk. Kan utföras dubbelsidig med eller utan avtäckning eller enkelsidiga som stödmurar. Kallmurar kan ta upp mindre rörelser i marken och anpassa sig. Om muren ska vara högre än 0,6‐0,7 m så bör den sättas på en betongplatta. Stödmurar bör lutas 100 mm per m höjd.

Bruksmur
Muras upp med en eller två sidor synliga. Muren anläggs på en betongplatta som är frostsäkert underbottnad. Skiktade stensorter som kalksten och skiffer bör läggas med skiftningen vågrät. Bruksmurar bör avslutas med en avtäckning med lutning för att minimera vatteninträngningen som kan medföra saltutfällningar. Bruksmurar sätts med en fog om min. 15 mm.

Beklädnadsmur
Stenplattorna fästs vanligtvis med kramlor på en betongplatta.