Antikborstad Offerdal

Nu finns Offerdalsskiffer att beställa med antikborstad yta. Tidigare är det bara Oppdal och Otta som haft den bearbetningen som innebär att man borstar den naturliga klovytan så att den blir mindre sträv, lenare. Då det gäller skiffer har vi valt att arbeta med Mineras nordiska skiffrar.  Läs mer om Mineras skiffer.