Golv- & väggplattor

IMG_5651Natursten är hållbart, vackert och har stora möjligheter till variation. Golv- och väggplattor i natursten är lämpliga till alla miljöer. Man bör dock vara medveten om hur stenens och ytbehandlingens egenskaper gör stenen mer eller mindre lämplig.

Ladda ned PDF

Fördjupning

Stensorter

Granit kan ha olika färger alltifrån vit till röd och svart beroende på skillnad i mineralsammansättning och textur. Graniter är generellt väldigt tåliga och hållbara. Viss granit innehållande olivin kan dock vara känsliga för sura vätskor såsom vin, aska och fruktjuice.

Marmor och kalksten finns i alla möjliga färger och mönster. Både marmor och kalksten är ganska mjuka stenar det gör att gångstråk i offentliga miljöer kan nötas efter en tid. Det flesta kalkstenar och även marmor är känsliga för salter och sura vätskor. Lämpar sig därför inte som golv i entréer där salter används i nära anslutning. Men det finns undantag t.ex Dietfurt Dolomite från Tyskland.

Den höga glimmerhalten hos skiffer ger den en speciell och unik lyster. Kvartsitskiffer är mycket tålig och motståndskraftig. Lämpar sig därför i alla miljöer, både inom och utomhus, i vått och torrt. Arctic Kvartsit säljer svensk och norsk skiffer av hög kvalitet.

Ytbearbetningar

Granit
Polerad granit ger en högblank yta som kan upplevas halkig i t ex entréer. Den är lätt att hålla ren och ger ett stiligt intryck. En slipat granitplatta är matt men lika slät som en polerad. Graniter kan man även flamma. Det innebär att man hettar upp graniten så att kiseln i stenen reagerar och spjälkas av. Flammad granit ger ett rustikt intryck som visar stenens egenskaper. Ett flammat golv upplevs strävt och svårstädat inomhus så då rekommenderar vi att väljer en flammad och borstad granit. Strukturen består, men stenen blir lenare och lättare att hålla ren. Roman Antik är den bearbetning som är mest borstad efter att den flammats.

Kalksten och MarmorNordic Light 013
Den vanligaste ytbehandlingen för marmor och kalksten är slipat. Marmor och vissa kalkstenar kan även poleras men det är olämpligt i offentliga miljöer då ytan inte är tillräckligt beständig. För en rustik, friktionsfri ytbehandling kan kalksten hyvlas det gör man än så länge bara på svenska kalkstenar. Man kan även välja en borstad yta det är vanligast på kalksten.

Skiffer
Den höga glimmerhalten hos skiffern ger den en speciell och unik lyster. Kvartsitskiffer är mycket tålig och motståndskraftig. Lämpar sig därför i alla miljöer, både inom och utomhus. Arctic Kvartsit är återförsäljare för Minera Skiffer som bryter svensk och norsk skiffer. Offerdal, Otta och Oppdal. Alla namngivna efter orten där respektive brotten finns. För skiffer så är klovyta den vanligaste bearbetningen. Kvartsitskiffer med klovyta är lämplig i alla miljöer där man vill ha ett rustikt intryck. För inomhus kan man välja antikborstad som innebär att skiffern är borstad på klov- eller naturytan som det också kallas. Det gör den lenare och mer lättstädad. Man kan även välja att slipa skiffern för ett annat uttryck. Lerskiffer är mjukare och rekommenderas inte i offentliga miljöer.

Format

Vi kan leverera alla möjliga format på golv-/ väggplattor men det finns ett par parametrar som man bör ta hänsyn till. Vilken tjocklek man bör välja på beror på hur de ska sättas/ läggas och storleken på plattorna. Kalksten och marmor i synnerhet men även granit kan slå sig om plattan är för lång kontra dess bredd och tjocklek. Vi rekommenderar därför att man inte väljer längre plattor än 2,5 gånger bredden.

Läggning/Sättning

Golv
Golvplattor monteras enligt två huvudprinciper: Bruksläggning resp. läggning i fästmassa. Vid läggning i bruk krävs minst 3 mm och i vissa fall upp till 6 mm brukstjocklek.

Vid bruksläggning kan man antingen välja att lägga golvet flytande eller fast. Flytande rekommenderas om man har utrymme till det, det är den metod som kräver tjockast bruksmån. Då kan normala rörelser tas upp i glidskiktet mellan beläggningarna. Vid läggning i fästmassa/fix så räcker det med 3-5 mm men då ställs i stället högre krav på underlaget och att plattorna är kalibrerade. Natursten magasinerar och fördelar värme väl och det lämpar sig därför väl med golvvärme. Både el och vattenburen.

platta4Vägg
Väggplattor i tjocklekar upp till 15 mm och ej större än 0,15 m2 kan monteras med fästmassa. De plattorna måste kalibreras och lämplig fogbredd ca 2-3 mm. Större format och vissa ytbearbetningar t ex flammade, krysshamrade eller hyvlade plattor kräver i allmänhet en tjocklek på minst 20 ofta 30 mm. Då bör plattorna fästas mekaniskt med s.k kramlor. Vid montering med kramlor behövs ingen kalibrering beroende på valt monteringssystem. Lämplig fog för hållar- alt. bärkramlor är 5-8 mm.

Underhåll

För granit rekommenderas i största möjliga mån torr rengöring, sopning eller dammsugning. Vid våtrengöring bör man skura granitgolv med ett Allrengöringsmedel. Kalksten och marmor bör man skura med såpa för att på så sätt bygga upp ett skydd mot syror och fläckar. Vid svåra fläckar kan man använda Aceton, T-röd och blyfri bensin. Om fläcken hunnit tränga in i stenen så kan man använda sig av pastametoden. Det innebär att man blandar ett av ovanstående lösningsmedel med krita, bentonitlera eller potatismjöl. Pastan läggs på fläcken som innan ev. fuktats med lösningsmedlet, låt pastan torka innan den borstas bort och ytan tvättas med vatten.

platta5En ny och tidigare obehandlad stenyta av kalksten eller marmor bör mättas med såpa för att ge stenen en skyddande impregnering. Det gör man genom att vid de första städningarna använda en såpalösning med 2-5 ggr mer såpa än vid vanlig rengöring. Överskottet av såpa arbetas in med torrpolering eller avlägsnas med vatten. Efter att stenen är mättad så bör man använda så torra städmetoder som möjligt. Men emellanåt torka av stenen med en såpalösning. Regelbunden användning av såpa tillför stenen en balanserad porfyllnad som är nödvändig som ytskydd. Såpan ska vara naturlig och fri från tillsatser.

Våtutrymmen

När man väljer natursten till våtutrymmen så är det viktigt att man tar hänsyn till stenens egenskaper och sammansättning. Vissa stensorter, främst kalkstenar är känsliga för saltkristallation som kan utlösas av vissa fäst- och fogmassor. Salterna kan vandra med fukten till ytskiktet och påverka stenen så att den börjar vittra.