top of page

Gråbrun Jämtlandskalksten är en vacker brun kalksten med grå fossiler. Den lämpar sig till produkter både inom och utomhus.
Som de flesta kalkstenar så är även denna känslig mot tösalt och sura medel. T.ex citron, ättika och starka rengöringsmedel.
Med hänsyn tagen till ovanstående så är den lämplig både inom- och utomhus. Den bra tekniska egenskaper.

Gråbrun Jämtlandskalksten

  • Egenskaper

    N/A

  • Bearbetningar

    Slipad, Polerad, Antik, Hyvlad, Flammad, Krysshamrad.

  • Ursprung

    Sverige

bottom of page