top of page

Kv. Asken

På Kv. Askens fasad i Jönköping sitter den bulgariska kalkstenen Vratza. Många kalkstenar kan man sätta på fasad men man bör undvika att ha kalksten som sockel då den lätt smutsas av avgaser och tösalt som kan stänka upp från gator och trottoarer.

Jönköping

Kv. Asken
bottom of page