Stenpriset 2015!

Sjövikstorget, Årstadal har vunnit Stenindustriförbundets stenpris 2015. Vi är en av stenleverantörerna då vi levererat 950 m2 granithällar, en torrmur i Offerdalsskiffer och beklädnad av Ottaskiffer till projektet.

Motiveringen lyder: Genom lekfullhet, kreativitet och omsorg om varje detalj skapas en inbjudande miljö för möten. En mångfald av naturstenssorter som granit och skiffer samspelar på ett harmoniskt sätt med såväl träkonstruktioner som gröna ytor och ger liv åt stadens kollektiva rum. Trädens volym i torgets västra del förändrar rummets form, sätter tonen och öppnar torget mot vattnet. Torgytans svaga lutning är ett grepp som accentueras av de horisontella gräsytorna i platsens övre ”trädgårdsrum”. Lutningen stärker rörelsen mot vattenspelet och för vidare mot vattnet och kajens utskjutande armar där de besökande visar att de tagit platsen i besittning och pluggat bultskallarna med kapsyler. Vattenspelets varierande stenbearbetningar lockar till lek och ömsint taktila upplevelser, också för vuxna fötter. De stora stenblocken som bildar konstverket ”Tidsmaskin” kontrasterar mot den lagda naturstenen men understryker samtidigt torgets referenser till den klassiska trädgårdens element.

Läs mer 

Fler bilder