Strömkajen!

I det senaste numret av tidningen STEN så skriver man om Strömkajen mitt emot slottet och nedanför Grand Hotel dit vi levererat ton efter ton av granit.

Tidningen STEN

Se mer