Sunda Hus

Vid nybyggnation så är det ofta krav på att produkterna är bedömda av Sunda Hus. Vår natursten är bedömd så med oss som leverantör så är det inget ni behöver fundera på.