Cinza Ariz Flammad

Ursprungsland: Portugal Granit Natursten

Cinza Ariz är en ljusgrå granit med lite större kornstruktur som har bra testvärden. Den är jämn i färgen och har inga speciella egenheter i utseende.

Vanliga bearbetningar:

Slipad, Polerad, Flammad, Krysshamrad, Sandblästrad och Stålblästrad. När det gäller råkilade produkter ber vi er kontakta oss.

Visa egenskaper

Petrografi EN 12407 – Granit
Densitet EN 1936 – 2630 kg/m3
Böjhållfasthet medel EN 12372 – 11,7 Mpa
Tryckhållfasthet medel EN 1926 – 197 Mpa
Vattenabsorption EN 13755 – 0,2%
Nötningsmotstånd EN 14157 – 17 mm