Clarion Hotel Arlanda Airport

Clarion Hotel Arlanda Airport är ett bågformat hotell som ligger vid flygledartornet på Arlanda, du når det utifrån eller via Sky-city.
Till fasaden har vi levererat all fasadsten. Det är en svart, polerad Diabas som heter China Black. Innan leverans, gjordes det en mock-up då arkitekten satte ramarna för hur mycket stenen skulle variera i ljushet. Arkitekten ville att det skulle vara liv i fasaden. Men inte för mycket, inte för lite, utan lagom.

Vi har även levererat den ljusgrå kalkstenen Silver Shadow som ligger i gången mellan Sky-city och entrén till hotellet.