Figueira Blue Slipad

Ursprungsland: PortugalKalksten gråbeige natursten

Figueira Blue är en gråbeige kalksten från Portugal. Som de flesta kalkstenar så är även denna känslig mot tösalt och sura medel. T.ex citron, ättika och starka rengöringsmedel. Med hänsyn tagen till ovanstående så är den lämplig både inom- och utomhus. Den bra tekniska egenskaper.

Vanliga bearbetningar: 

Slipad, Scored, Sandblästrad, Flammad och Krysshamrad.

Visa egenskaper

Petrografi EN 12407 – Kalksten
Densitet EN 1936 – 2650 kg/m3
Öppen porositet EN 1936 – 1,65%