Skellefteå Kraft Arena

Till Skellefteå Kraft Arena har vi levererat lite fasadsten av Sesame Grey.

Att projektet är med på hemsidan beror på den stolhet vi (läs Sture) känner för vårt hockeylag.