Strömkajen, Stockholm

Oktober 2009 påbörjades renoveringen av Strömkajen i Stockholms innerstad. Strömkajen har fått en rejäl men varsam ansiktslyftning. Till projektet har vi levererat ett flertal olika graniter för att uppnå önskad shattering. Graniterna man valde till kaj, trappor, hällar och smågatsten var Sesame Green, Bovilla Red G354, Bovilla Grey G379 och Arctic Ash. Nu när Strömkajen är klar så har vi levererat 3000 ton granit.