top of page

Oppdal skiffer är en väldigt vacker kvartsitskiffer från Norge. Den är ljus- till mellangrå och lämplig både inom- och utomhus. Den har väldigt goda tekniska egenskaper. 

Oppdal Skiffer

 • Egenskaper

  Petrografi EN 12407 – Fyllitt skiffer

  Densitet EN 1936 – 2790 kg/m3

  Öppen porositet EN 1936 – 0,2%

  Tryckhållfasthet EN 1926 – 218,3 Mpa

  Böjhållfasthet medel EN 12372 – 30,7 Mpa

  Vattenabsorption EN 13755 – 0,20%

  Halkmotstånd torr EN 14231 slipad C220 – 55 SRV

  Halkmotstånd våt EN 14231 slipad C220 – 18 SRV

  Brottslast dubbhål EN 13364 – 3390 N

 • Bearbetningar

  Natur, Antikborstad, Silkborstad och slipad.

 • Ursprung

  Norge
bottom of page