top of page

Breccia Aurora är en cementbaserad terrazzo med stenar mellan 0-25 mm.

Breccia Aurora 0/25 - Terrazzo

  • Egenskaper

    N/A
  • Bearbetningar

    Slipad och polerad.
  • Ursprung

    Italien
bottom of page