top of page

Cinza Braga är en ljusgrå granit från Portugal med lite större kornstruktur som har bra testvärden. Den är jämn i färgen och har inga speciella egenheter i utseende.

Cinza Braga

  • Egenskaper

    N/A

  • Bearbetningar

    Slipad, Polerad, Flammad, Krysshamrad, Sandblästrad och Stålblästrad. När det gäller råkilade produkter ber vi er kontakta oss.
  • Ursprung

    Portugal

bottom of page