top of page

Jämtlands grå kalksten är en neutral grå som passar i de flesta miljöer. Den lämpar sig till produkter både inom och utomhus. Som de flesta kalkstenar så är även denna känslig mot tösalt och sura medel. T.ex citron, ättika och starka rengöringsmedel. Med hänsyn tagen till ovanstående så är den lämplig både inom- och utomhus.

Grå Jämtlandskalksten

  • Egenskaper

    N/A
  • Bearbetningar

    Slipad, Polerad, Borstad, Hyvlad, Diamantfräst och Blästrad. Även flammad bearbetning vid tjockare format.
  • Ursprung

    Sverige
bottom of page