top of page

Bonnier Konsthall

Till Bonnier Konsthall så har vi levererat hällar av sex olika svenska graniter med två olika bearbetningar. Projektet är ett av två unika projekt med trottoarkonst av Jens Fänge och Martin Wickström. Det andra projektet är utanför Bonniers Entré.

Stockholm

Bonnier Konsthall
bottom of page