top of page

Svenska Spel

Till Svenska Spels nya kontor i den nya stadsdelen Arenastaden i Solna så har vi levererat en ljusare sortering av kalkstenen Atlantic Blue till golv, vägg, trappor och fönsterbänkar. Kontraststegen i trappor är av sandblästrad Atlantic Blue och fönsterbänkarna över radiatorerna har frästa spår för värmen.

Stockholm

Svenska Spel
bottom of page