top of page
P8174631_edited.jpg

Murar

GRANIT

Råkilad granit med naturlig råkoppsyta det mest klassiska uförandet. För bäst resultat är det viktigt att man väljer en granit med god klyvbarhet.

Andra vanliga ytbehandlingar på murar är sågad och flammad alt. sågad och krysshamrad. Flammad yta uppnår man genom att hetta upp stenen så att kiseln reagerar och sprätter iväg. Det ger en småvågig, sträv yta som framhäver stenens egenskaper. För krysshamrad eller gradhuggen bearbetning som det också kallas uförs den med en tryckluftsdriven hammare med hårdmetalltänder. Krysshamring/gradhuggning utförs i olika grader. Grad 3 är den vanligaste bearbetningen på byggnadssten och den som i vanligt tal beskrivs som krysshamrad utan ytterligare text. Grad 5 är finast och grad 0 grövst med koppor upp till 10 mm djup. Graderna 0, 1 och 2 uförs endast på tjock, kilad sten. Man kan också stålblästra för att få en liknande bearbetning som krysshamrat. Även polerad eller slipad granit kan användas till mur vid t ex entréer.

 

SKIFFER

Av skiffer gör man vanligtvis kallmurar alt. beklädnadsmurar med klovyta.

 

KALKSTEN

Till mursten används vanligtvis kalksten som är dubbelstucken med klovyta. Det innebär att man ”sticker” av skivan från två sidor dvs man hugger kanterna med klubba och mejsel. Ytan blir då konvex med raka fogkanter. Man kan även klippa stenen, det ger ett mer oregelbundet intryck än den dubbelstuckna. Den naturliga klovytan kan användas som den är till mursten, man kan även välja att jämna av ytan genom topphyvling. Till beklädnadsmurar kan man även välja sågade skivor med hyvlad, maskinhuggen eller randsågad yta. Det förekommer även handhuggen, fräst eller krysshamrad yta men det är mer kostsamt och mindre förekommande.

P8174607 2.JPG
bottom of page