top of page
P4115255_edited.jpg

Markbeläggning

STENSORTER OCH YTBEARBETNINGAR

En granit kan ha olika färger allt från vit till röd och svart beroende på skillnad i mineralsammansättning och textur. Graniter är generellt väldigt tåliga och hållbara. Marmor lämpar sig inte då den är mjuk och nöts snabbt. Kalkstenarna lämpar bättre men de flesta kalkstenar är känsliga och reagerar mot tösalt. Men det finns ett undantag, en tysk kalksten som heter Dietfurt Dolomite som är saltresistent. Kvartsitskiffer lämpar sig väl till hällar. Arctic Kvartsit säljer svensk och norsk skiffer av hög kvalitet.

GRANIT
Polerad och slipad yta lämpar sig inte till hällar utomhus då det lätt blir halkigt. Flammad ytbehandling innebär att man hettar upp graniten så att kiseln i stenen reagerar och spjälkas av. Randhuggen granit är smalrandig i strukturen. Används vanligtvis som kontrast eller enstaka inslag då den är förhållandevis kostsam. Sandblästrad innebär att stenen blästras med aluminiumoxid eller blandningar av andra hårda kornmaterial som med tryckluft blåses mot stenytan. Stenen blir sträv och småkornig. Metoden används även för formning av text eller ornament. Då schabloner med blästertejp fästs på stenen. Även krysshamrad är en lämplig ytbehandling.

 

KALKSTEN
För kalksten är det ytbearbetningarna klovyta, flammad, krysshamrad och hyvlad vanligast.

 

SKIFFER
För skiffer så är klovyta den bearbetning som lämpar sig till hällar utomhus. Kanterna på skifferplattorna kan utföras på olika sätt. Sågade, klippta eller oregelbundna med naturkant. Lerskiffer är mjukare och rekommenderas inte i offentliga miljöer.

FORMAT

De flesta format är möjliga. Men stenens egenskaper kan avgöra maxlängden. Man ska inte ha hörn med vinklar mindre än 45° då det då är stor risk att hörnen går av. Hällarnas tjocklek anpassas till vilken belastning de kommer att utsättas för. I produktstandarden SS-EN 12058 finns de olika trafikklasserna och en formel där man kan räkna ut vilken tjocklek de bör vara med hänsyn tagen till stenens böjhållfasthet.

SÄTTNING

Hällar sätts vanligtvis i sättsand med fog med fogsand. Men även läggning i bruk eller i cementstabiliserat grus som är ett mellangång mellan läggning i bruk och läggning. Man ska tänka på att inte lägga hällarna med för smala fogar. Då det är risk att kanterna spjälkas ut då de rör sig.

IMG_1835.jpeg
bottom of page